KORFESTIVAL I MOSS!

Glade Takter deltok på den første korfestivalen, for kor som er medlem av Mosseregionen Musikkråd.

Vi sang tre sanger. Hold Me Rock Me av  Brian Tate, A Flower Remembered av John Rutter, Sunrise, Sunset av Harnick og Bock.

Før konsertene var vi heldige og fikk veiledning av Thomas Caplin.  Dette var Masterclass for kor!

Glade Takter 2022

Glade Takter 2022

Vi synger på Parkteateret i Moss! Dirigent Heidi A Brathagen

Vi synger på Parkteateret i Moss! Dirigent Heidi A Brathagen

Hva synger vi?

Arrangert popmusikk - musikal - viser - folkemusikk - sakral musikk - jazz 

Glade Takter på Parkteateret i Moss september 2022. Vi synger her Sunrise, Sunset fra Fiddler on the Roof av Harnick og Bock. Klaver Rune B. Bekkhus. Dirigent Heidi A Brathagen

Flott å være med i kor. Her er arrangementskomiteen på

Flott å være med i kor. Her er arrangementskomiteen på "jobb". Vi presenterer fra venstre Wenche Brennum, Jonathan Parker, jan F Knudsen, Jane C Sederholm og Evy Nielsen!

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Del denne siden